วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น
590221_04_ปกิณกะธรรมผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น.mp3