วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.พ. ๕๙)

๒๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ
590227_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ.mp3