วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ
590208_07_ปกิณกะธรรมทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ.mp3