วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมหล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์
590222_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์.mp3