วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย(ตอบปัญหาธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย
590221_05_ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย.mp3