วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า
590213_04_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า.mp3