วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทานอันเป็นปรมัตถบารมี(เทศน์ ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
590228_02_เทศน์ทานอันเป็นปรมัตถบารมี.mp3