วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.พ. ๕๙)

๒๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
590227_02_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3