วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว
590208_04_ปกิณกะธรรมผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว.mp3