วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิจารณากายกับจิต(คุยก่อนกรรมฐาน ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานพิจารณากายกับจิต
590207_04_คุยก่อนกรรมฐานพิจารณากายกับจิต.mp3