วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์
590207_02_เทศน์ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์.mp3