วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ
590221_10_ปกิณกะธรรมความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ.mp3