วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ(เทศน์ ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-เทศน์การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ
580607_02_เทศน์การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3