วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คติต้องแน่นอน(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมคติต้องแน่นอน
580613_07_ปกิณกะธรรมคติต้องแน่นอน.mp3