วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด
580627_07_ปกิณกะธรรมการนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด.mp3