วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การปฎิบัติต้องอาศัยบุญ(ตอบปัญหาธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการปฎิบัติต้องอาศัยบุญ
580606_04_ตอบปัญหาธรรมการปฎิบัติต้องอาศัยบุญ.mp3