วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู (ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
580620_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3