วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ(เทศน์ ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
580628_02_เทศน์ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ.mp3