วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อานิสงส์การถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายทาน
580613_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายทาน.mp3