วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ
580628_10_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ.mp3