วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน
580621_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน.mp3