วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
580601_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3