วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา
580620_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา.mp3