วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว
580627_10_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว.mp3