วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บวงสรวงทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงทำวัตรเช้า
580703_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงทำวัตรเช้า.mp3