วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ
580718_03_ปกิณกะธรรมผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ.mp3