วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580711_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3