วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
580712_06_ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ.mp3