วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา
580725_03_ปกิณกะธรรมการถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา.mp3