วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน
580705_06_ปกิณกะธรรมวัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน.mp3