วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
580703_02_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้.mp3