วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์
580711_05_ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์.mp3