วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า(เทศน์ ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-เทศน์บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
580712_02_เทศน์บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า.mp3