วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล
580731_05_ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล.mp3