วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญกามราคะ
580725_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญกามราคะ.mp3