วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ
580704_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3