วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อวิชชา๘(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอวิชชา๘
580726_07_ปกิณกะธรรมอวิชชา๘.mp3