วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บทสวดพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร
580725_08_ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร.mp3