วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การมั่นคงในความดี(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-เทศน์การมั่นคงในความดี
580719_02_เทศน์การมั่นคงในความดี.mp3