วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์
580704_10_ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์.mp3