วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์
580718_08_ปกิณกะธรรมการอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์.mp3