วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บุญสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบุญสังฆทาน
580703_03_ปกิณกะธรรมบุญสังฆทาน.mp3