วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน(เทศน์ ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-เทศน์การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน
580705_02_เทศน์การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน.mp3