วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(เทศน์ ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-เทศน์ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
580704_02_เทศน์ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3