วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปรมัตถ์ทาน(เทศน์ ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-เทศน์ปรมัตถ์ทาน
580725_02_เทศน์ปรมัตถ์ทาน.mp3