วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580711_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3