วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
580712_07_ปกิณกะธรรมโทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น.mp3