วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
580712_08_ปกิณกะธรรมวัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง.mp3