วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
580705_09_ปกิณกะธรรมที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3