วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ
580705_05_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ.mp3